Mediators: specialisten in conflictbemiddeling

Mediation is een eigentijdse, succesvolle en nog steeds groeiende vorm van conflictbemiddeling.

Bij tal van conflicten kan een mediator helpen om een voor alle partijen aanvaardbare oplossing te vinden, door de (vaak verstoorde) communicatie tussen partijen weer op gang te brengen. De mediator biedt, vanuit zijn neutrale rol, nieuwe invalshoeken bij het zoeken naar die oplossing. Zowel bij zakelijke conflicten als bij geschillen in de persoonlijke sfeer kan mediation tot een resultaat leiden waarmee alle partijen verder kunnen.

Mediation heeft belangrijke voordelen. Het bespaart veel tijd en kosten, omdat een gang naar de rechter niet nodig is. Bovendien is het informeel, oplossingsgericht en vaak minder stressvol. Door het gezamenlijke karakter van de bereikte oplossing is de acceptatiegraad hoog. Ten slotte wordt verdere escalatie van de relatie voorkomen.

Wie erover denkt een professionele mediator in te schakelen, is bij De Rotterdamse Mediators Associatie (RMA) aan het juiste adres. De RMA is een vereniging waarbij meer dan 130 goed opgeleide mediators zijn aangesloten. Zij staan u vakkundig bij, elk vanuit een eigen specialisme.

De RMA faciliteert haar leden door regelmatig activiteiten en bijeenkomsten te organiseren, als gesprekspartner op te treden en toepassing van mediation in brede zin te stimuleren. Zo draagt de RMA bij aan de verdere professionalisering van het vak.